od projektu do druku

Profesjonalny skład, łamanie i przygotowanie do druku książek i czasopism

Chcesz wydać książkę? — Oferujemy:

  • Przygotowanie projektu graficznego 
  • Opracowanie językowe i redakcyjne
  • Skład i łamanie książek i czasopism
  • Opracowanie tabel i wzorów
  • Współpracę z drukarnią

Jesteś wydawcą? — Zapraszamy do współpracy!

Jeśli potrzebujesz wsparcia w pracach redakcyjnych — skontaktuj się z nami:

Portfolio