7colors

od projektu do druku

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Z nami przestaną być problemem redakcja i korekta, skład i przygotowanie do druku czy też ISBN. Pomożemy Ci zostać wydawcą Twojego dzieła, nawet jeśli jeszcze nawet nie wiesz jak się do tego zabrać?

Przeprowadzimy Cię przez proces wydawniczy, dostosowując się do Twoich potrzeb, oczekiwań i możliwości. Nie musisz mieć żadnej wiedzy poligraficznej, aby wydać w formie drukowanej swoje wspomnienia, pamiętniki, wiersze, opowiadania itp., a następnie podzielić się ze swoimi bliskimi i znajomymi. Przygotujemy szczegółowy kosztorys i harmonogram prac, który później wspólni zrealizujemy.

Zaprojektujemy i przygotujemy do druku materiały reklamowe, zaproszenia, programy, materiały konferencyjne itp.

Wykonamy dokumentację fotograficzną imprez, spotkań, konferencji lub fotografie Twoich produktów do materiałów promocyjnych lub do sklepu internetowego.

Wykonamy skład i łamanie książek, czasopism, folderów, ulotek itp. według szczegółowych wytycznych technicznych przygotowanych przez Wydawcę, albo według dostarczonego wzoru (nie wymagamy szczegółowego opracowania technicznego materiału).

Opracujemy ilustracje – zdjęcia, rysunki, tabele, wzory itp., na potrzeby druku lub do publikacji internetowych. Wszystkie materiały dostosujemy do specyfikacji wybranej drukarni.

Współpracujemy z wieloma drukarniami – jeśli będzie taka potrzeba, to znajdziemy optymalną technikę druku i wykonawcę do planowanego nakładu, oczekiwanej jakości druku i oprawy, stopnia trudności druku itp., a także budżetu przewidzianego na publikację.

Specjalizujemy się w przygotowaniu publikacji technicznych i naukowych. Wzory matematyczne, chemiczne, dostosowanie korekta wykresów i rysunków technicznych z nami nie będą problemem. Jednocześnie, w miarę potrzeb, zajmiemy się korektą i opracowaniem tekstu, tak aby był poprawny językowo, a jednocześnie nie przestał być zrozumiały dla specjalistów. Pomożemy wybrać optymalną formę druku, nakład, drukarnię itd., przeprowadzimy Cię komfortowo przez cały cykl wydawniczy, łącznie z nadaniem numeru ISBN, rejestracją w Bibliotece Narodowej i wysyłką egzemplarzy obowiązkowych. Jeśli będzie taka potrzeba, to zapewnimy wysyłkę do bibliotek akademickich i innych wg uzgodnionego rozdzielnika. Oferujemy także wsparcie dla udostępnienia Twojej publikacji on-line — we wskazanych wolnych zasobach, pod Twoim dedykowanym adresem internetowym lub w specjalnie stworzonej subdomenie 7colors.pl.