7colors

od projektu do druku

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Wykonamy skład i łamanie książek, czasopism, folderów, ulotek itp. według szczegółowych wytycznych technicznych przygotowanych przez Wydawcę, albo według dostarczonego wzoru (nie wymagamy szczegółowego opracowania technicznego materiału).

Opracujemy ilustracje – zdjęcia, rysunki, tabele, wzory itp., na potrzeby druku lub do publikacji internetowych. Wszystkie materiały dostosujemy do specyfikacji wybranej drukarni.

Współpracujemy z wieloma drukarniami – jeśli będzie taka potrzeba, to znajdziemy optymalną technikę druku i wykonawcę do planowanego nakładu, oczekiwanej jakości druku i oprawy, stopnia trudności druku itp., a także budżetu przewidzianego na publikację.