od projektu do druku

Oferta

Cennik usług

Skład i łamanie książek i czasopism

Specyfikacja

Jednostka

Cena netto

Skład książki A5/B5

ark. wyd.

60-120 zł

Skład książki A4/B4

str.

10-20 zł

Projekt i przygotowanie do druku okładki książki

szt.

300-500 zł

Opracowanie redakcyjne i korekta książki

ark. wyd.

30-60 zł

Opracowanie bibliografii wg zdefiniowanego standardu

pozycja

2 zł

Opracowanie/korekta fotografii lub rysunku

szt.

3-15 zł

Opracowanie równań i wzorów

szt.

5-10 zł

Skład czasopisma A4 wg szczegółowej makiety

str.

20-30 zł

Skład czasopisma A4 bez makiety (wg wzoru)

str.

30-40 zł

Skład czasopisma B4/A3 wg szczegółowej makiety

str.

25-40 zł

Skład czasopisma B4/A3 bez makiety (wg wzoru)

str.

40-60 zł

Inne prace – rozliczenie godzinowe

godz. pracy

60 zł

Projekt graficzny/techniczny książek i czasopism

Specyfikacja

Jednostka

Cena netto

Projekt graficzny czasopisma + makieta InDesign CC

kpl.

2000-4000 zł

Projekt graficzny książki + makieta InDesign CC

kpl.

600-1200 zł

Projekt i przygotowanie do druku okładki książki

szt.

300-500 zł

Opracowanie koncepcji wydawniczej i kosztorysu książki (dopasowanie formatu, nakładu, formy wydawniczej, przygotowanie kosztorysu i ofert drukarni w 5 opcjach)

szt.

600 zł

Opracowanie założeń wydawniczych i kosztorys czasopisma

szt.

1200 zł

Doradztwo w zakresie doboru techniki druku i oprawy książki/czasopisma/akcydensu wraz ze szczegółowym raportem porównawczym dla różnych opcji

godz.

80 zł

Projekt i przygotowanie do druku reklam, folderów i materiałów promocyjnych

Specyfikacja

Jednostka

Cena netto

Projekt i przygotowanie do druku reklamy A4

szt.

300 zł

Projekt i przygotowanie do druku reklamy A5

szt.

200 zł

Obróbka istniejącej reklamy – zmiana formatu, proporcji itp.

szt.

100 zł

Projekt banera intern., drobnej reklamy itp.

szt.

50-150 zł

Projekt i przygotowanie do druku ulotki DL (1/3 A4)

pierwsza str.

80 zł

Projekt i przygotowanie do druku ulotki DL (1/3 A4)

druga i kolejne str.

30 zł

Projekt i przygotowanie do druku ulotki A5/B5

pierwsza str.

100 zł

Projekt i przygotowanie do druku ulotki A5/B5

druga i kolejne str.

50 zł

Projekt i przygotowanie do druku ulotki A4/B4

pierwsza str.

150 zł

Projekt i przygotowanie do druku ulotki A4/B4

druga i kolejne str.

75 zł

Projekt i przygotowanie do druku rollupa

szt.

200 zł

Korekta/personalizacja projektu rollupa

szt.

100 zł

Prace redakcyjne

Specyfikacja

Jednostka

Cena netto

Adiustacja i korekta tekstu w pliku tekstowym (.doc, .rtf itp.)

ark. wyd. (40 000 zn.)

300 zł

Przygotowanie do druku surowych ilustracji/zdjęć

szt.

5-15 zł

Opracowanie i przygotowanie do druku tabel i wykresów

szt.

5-20 zł

Szparowanie fotografii

szt.

5-10 zł

Obróbka kolorystyczna/kadrowanie fotografii

szt.

3-5 zł

Skład równań i wzorów

szt.

3-10 zł

Administrowanie stroną internetową, wprowadzanie postów, aktualizacje itp.

godz.

60 zł

Usługi fotograficzne

Specyfikacja

Jednostka

Cena netto

Fotografia produktowa

szt.

5-15 zł

Przygotowanie do druku surowych ilustracji/zdjęć

szt.

5-15 zł

Szparowanie fotografii

szt.

5-10 zł

Obróbka kolorystyczna/kadrowanie fotografii

szt.

3-5 zł

Dokumentacja fotograficzna konferencji/spotkań

dzień

500-1000

Konferencje/spotkania – fotoreportaż

dzień

800-1500