Skład

Przygotowaniem do druku, opracowaniem graficznym i składem publikacji zajmujemy się już od ponad 30 lat… Lista wybranych publikacji znajduje się w Portfolio.

Do przygotowania prac do druku używamy oprogramowania Adobe – InDesign, PhotoShop, Acrobat i czasami Ilustrator, chociaż grafikę wektorową częściej przygotowujemy w CorelDraw.

Z punktu widzenia naszego Klienta nie ma to jednak większego znaczenia, bo pracę zaczynamy od precyzyjnego określenia tego, co chcielibyśmy uzyskać w końcowym efekcie, a narzędzia, których używamy są tylko narzędziami. Na pytanie, w jakiej formie powinny być dostarczone materiały źródłowe, jest tylko jedna odpowiedź – w takiej, żebyśmy mogli je odczytać, a dalej już sobie poradzimy.

Zapraszamy do współpracy!